metin2 sunucu Için 5-İkinci Trick

Tekst 2’bile ilk ilkin birlene?elendiren sunucu isimleri bu ?ekildedir. Fakat muahharen tekrardan baz? sunucular birle?ti. ?imdi en son ki birle?imi baya??ya yazal?m.?lk kurulum dahil olmak üzere size 5 ücretsiz files de?ustal?kikli?i hakk? veriyoruz her ay paketinizi uzatt???n?zda haklar?n?z yenileniyor.Tahmini Maks. OnlinePakette belirtilen o

read more